Doe je tegoed aan verhalen waar de zin vanaf spat!

De Bron is een verzameling van verhalen en interviews, opgetekend door Peter Henk Steenhuis, de afgelopen jaren onder andere gepubliceerd in Trouw. De rode draad in al deze puur menselijke verhalen is zin. Zin in je werk, zin vinden na een heftige ziekte of andere zware tegenslag. Maar ook zin vinden in kleine alledaagse dingen. Het is een prachtige bloemlezing van intieme en vaak ontroerende verhalen, met liefde verwoord door Peter Henk. Al deze verhalen vormen een prachtige inspiratiebron voor iedereen die met zin maken, krijgen en hervinden aan de slag wil. Individueel of in groepsverband. Thuis of op je werk, als vrijwilliger of in een betaalde baan. Als werknemer of als werkgever. Ervaar de kracht van anderen en ga aan de slag. Zin maak je door eraan te werken, vandaag, morgen, iedere dag opnieuw.

VerZet je Zinnen, en laat je inspireren!

Doorzoek alle blogs:

Zin in het nieuws

Columns over actuele zingevingsvraagstukken.

Zin in werk

Van fusies, tot verzuim, tot functioneringsgesprekken en alles daartussen.

Zin in beroepen

Voorbeelden van werksituaties waaraan mensen zin ontlenen.

Zin in zorg

Zorg is meer dan alleen een roeping, maar wat dan?

Zin na een keerpunt

Verhalen over de zin van het leven na een belangrijke gebeurtenis.

Zin in taal

Elke vraag over zingeving wordt geformuleerd in woorden. Hier denken wij na over de betekenis van onze taal.

Zin in muziek

Muziek kan helpen betekenis in het leven te vinden.

Zin in onderwijs

Zingeving speelt een rol bij de opleiding van de studenten en in de organisatie van de opleiding.

Zin in kunst

Leer kijken naar kunst door de bril van de 4 Z-ten en zie meer.


Peter Henk Steenhuis


Peter Henk Steenhuis  is journalist en parttime filosofieredacteur bij dagblad Trouw. Hij studeerde Nederlandse taal- en letterkunde en filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en publiceerde een veelvoud aan boeken en artikelen. Zo maakte hij in 2010 samen met Marcel Prins de bestseller Andere Achterhuizen, daarin het verhaal vertellend over de andere Anne Frank’s in Nederland tijdens WO II.

In 2013 publiceerde hij samen met Marcel Prins het boek Zin in Werk. 2015 was het jaar waarin hij in een samenwerking met toenmalig denker des Vaderlands, René Gude, het kunstboek Door het woord - Door het beeld uitbracht. In 2016 publiceerde hij het werkboek Werk verZetten. Tevens publiceerde Steenhuis een serie columns over Ambachtelijk Zingeven, in 2017 onder dezelfde titel gebundeld en uitgebracht.

Henk geeft sinds jaar en dag lezingen en workshops over het door hem ontwikkelde gedachtegoed over zingeving, zowel in profit- als non-profitorganisatie. Henk is partner in ZinverZetten! en auteur van de artikelen in de BroN.

Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak.