Kijken door de bril van de 4 Z-ten

Mensen doen zingeving graag af als soft. En niet onterecht: zingeving was decennialang het terrein voor zwetsers, die van zingeving iets vaags en zweverigs maakten. Wij hebben dat veranderd. Alles wat wij over zingeving zeggen is concreet, tastbaar, begrijpelijk. Wij spreken daarom over ambachtelijk zingeven: dit is een kunst die je kunt leren, waaraan je kunt werken, die je als een ambacht in je vingers kunt krijgen. Zingeving blijkt in rap tempo keiharde noodzaak te zijn.

Burn-out is een epidemie die jaarlijks meer slachtoffers eist. Trof deze ziekte in 2007 nog 11% van de werknemers, in 2017 bleek maar liefst 16% van alle werknemers hieronder te lijden met een uitschieter naar 21% (!) voor mensen werkzaam als uitzendkracht. Stress, veelal op het werk, is een van de voornaamste veroorzakers van psychische problemen. Deze stress is geen psychologisch probleem waar je individuen vanaf kunt helpen, maar een maatschappelijk probleem. Het gaat hierbij om de vraag hoe wij, samen, onze (werk)omgeving, met alles erop en eraan, hebben ingericht.

Om aan ambachtelijke zingeving te kunnen doen, moet je weten wat dat is, ZIN.
Wij onderscheiden vier soorten Zin.

Z1 Zinnelijk

De eerste noemen we het zinnelijke (Z1) het lekkere, het lijfelijke aspect, het lustvolle, er zin in hebben. Volgens ons misschien wel de belangrijkste maar zeker de  meest genegeerde betekenis van zingeving, omdat we vaak niet durven te praten over ons lichaam. Vreemd, want als ons lichaam geen energie meer heeft, zijn we vrij snel opgebrand. 

Z2 Zintuiglijk

De tweede het zintuiglijke (Z2), het esthetische. Daarbij staan onze zintuigen centraal. Kunnen we wat we maken mooi noemen? En de ruimtes waarin we werken, zijn die prettig, is het er muf, hangt er een irritante zoem of is het er heerlijk stil? 

Z3 Zinrijk

De derde het zinrijke (Z3), de rationele kant van zingeving: we ervaren zin doordat we in staat zijn te verwoorden wat we beleven, ervaren, maken, doen.  Dit is de meest letterlijke kant van zingeving door betekenisgeving. Je zou hier ook wel het wat ouderwetse woord ‘bezinning’ voor kunnen gebruiken.

Z4 Zinvol

Als laatste onderscheiden we het zinvolle (Z4), dat je bijvoorbeeld achter de doelstelling staat van het werk dat je doet. Dit kunnen je eigen morele doelen of idealen zijn, maar het kan hierbij ook gaan om de visie van het bedrijf die jou inspireert. Of juist niet.

Zet de bril van de 4 Z-ten op en leer opnieuw te kijken naar uiteenlopende onderwerpen; naar je werk maar ook naar bijvoorbeeld kunst, taal, muziek of ziekte. Aan de hand van de vier niveaus van zingeving kom ook jij tot nieuwe inzichten.

Kenniscentrum ZinverZetten! ontwikkelt praktische werkvormen en hulpmiddelen om met een zweverig onderwerp als zingeving gewoon aan de slag te kunnen. Individueel maar ook als onderdeel van een groep of organisatie.

Wij werken op maat en creëren projecten, hulpmiddelen en formats passend bij de situatie zodat jij ermee aan de slag kunt. Want aan Zin kun je werken!

BroN

‘Samen er iets moois van maken, werd een leidmotief voor de rest van mijn leven.’

‘Samen er iets moois van maken, werd een leidmotief voor de rest van mijn leven.’

Franke van der Laan (1953).

“Ik ben vijf keer ontslagen. Dat doet pijn. Maar dankzij mijn gevoel van eigenwaarde kan ik veel aan. Als de fles voor negentig procent leeg is, haal ik voldoening uit de resterende tien procent.

Geef taal aan corona-ongenoegen

Geef taal aan corona-ongenoegen

We zijn bekaf na een jaar pandemie. Zo krijgen we er weer een beetje zin in.

ZinverZetten met ziekte en zorg

ZinverZetten met ziekte en zorg

Krijg en houd zin in een leven met een chronische ziekte. Hoe bespreek je deze vraag met jouw cliënten?

Eendaagse training met open inschrijving

In opvolging van de succesvolle videosessie van Agora over zingeving in de palliatieve zorg op 22 april j.l. biedt ZinverZetten in samenwerking met Lottie van Starkenburg een eendaagse training over zingeving.

Zin verZettend, inzicht gevend

Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak.