Kijken door de bril van de 4 Z-ten

Wij denken dat ‘zin’ is iets wat je kunt ‘maken’. Daarin verschilt zin sterk van geluk, een begrip dat de laatste jaren werkend Nederland op de hielen zit, en dan vooral de Engelse variant: happiness.

Om zin te kunnen maken, moet je scherp leren zien wat zin is. Wij hebben een kader ontwikkeld om beter te leren zien hoe je zin kunt maken en kunt houden: de bril van de 4 zetten. 

Om aan ambachtelijke zingeving te kunnen doen, moet je weten wat dat is, ZIN.
Wij onderscheiden vier soorten Zin.

Z1 Zinnelijk

De eerste noemen we het zinnelijke (Z1) het lekkere, het lijfelijke aspect, het lustvolle, er zin in hebben. Volgens ons misschien wel de belangrijkste maar zeker de  meest genegeerde betekenis van zingeving, omdat we vaak niet durven te praten over ons lichaam. Vreemd, want als ons lichaam geen energie meer heeft, zijn we vrij snel opgebrand. 

Z2 Zintuiglijk

De tweede het zintuiglijke (Z2), het esthetische. Daarbij staan onze zintuigen centraal. Kunnen we wat we maken mooi noemen? En de ruimtes waarin we werken, zijn die prettig, is het er muf, hangt er een irritante zoem of is het er heerlijk stil? 

Z3 Zinrijk

De derde het zinrijke (Z3), de rationele kant van zingeving: we ervaren zin doordat we in staat zijn te verwoorden wat we beleven, ervaren, maken, doen.  Dit is de meest letterlijke kant van zingeving door betekenisgeving. Je zou hier ook wel het wat ouderwetse woord ‘bezinning’ voor kunnen gebruiken.

Z4 Zinvol

Als laatste onderscheiden we het zinvolle (Z4), dat je bijvoorbeeld achter de doelstelling staat van het werk dat je doet. Dit kunnen je eigen morele doelen of idealen zijn, maar het kan hierbij ook gaan om de visie van het bedrijf die jou inspireert. Of juist niet.

Zet de bril van de 4 Z-ten op en leer opnieuw kijken naar uiteenlopende onderwerpen; naar je werk maar ook bijvoorbeeld naar kunst, taal, muziek of ziekte. Aan de hand van de vier niveaus van zingeving kom jij ook  tot nieuwe inzichten.

Kenniscentrum ZinverZetten! ontwikkelt praktische werkvormen en hulpmiddelen om zin te kunnen maken. Individueel maar ook als onderdeel van een groep of organisatie.

Wij werken op maat en creëren projecten, hulpmiddelen en formats passend bij de situatie zodat jij ermee aan de slag kunt. Want aan Zin kun je werken!

BroN

Zin in het alledaagse reist door het land

Zin in het alledaagse reist door het land

Na de presentatie van het boek ‘Zin in het alledaagse’  op 22 september in Boekhandel Broese Utrecht trekt Zin in het alledaagse door Nederland.

‘Samen er iets moois van maken, werd een leidmotief voor de rest van mijn leven.’

‘Samen er iets moois van maken, werd een leidmotief voor de rest van mijn leven.’

Franke van der Laan (1953).

“Ik ben vijf keer ontslagen. Dat doet pijn. Maar dankzij mijn gevoel van eigenwaarde kan ik veel aan. Als de fles voor negentig procent leeg is, haal ik voldoening uit de resterende tien procent.

‘Misschien besta ik nu wel meer, omdat ik meer naar binnen ga.’

‘Misschien besta ik nu wel meer, omdat ik meer naar binnen ga.’

Nathalie Kelderman (1971)

Mijn wereld viel in te delen in werkenden en niet-werkenden. Wie een goede baan heeft en hard werkt, verdient geld. De maatschappij waardeert dat.

Zin verZettend, inzicht gevend

Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak.