Een manager verstuurt gemiddeld dertigduizend berichten per jaar. Zinvol?

‘Prins Daniel gaat met ouderschapsverlof’, kopte Trouw op 30 januari 2017. Misschien dat niet iedereen Daniel kent: hij is de echtgenoot van de Zweedse kroonprinses ­Victoria. Daniel en Victoria hebben al twee kinderen en ook bij de geboorte van zijn oudste dochter, Estelle, deed Daniel een stapje terug. Het bericht over het ouderschapsverlof is nieuws vanwege de relatieve zeldzaamheid ervan en vanwege de eventuele voorbeeldfunctie die de prins heeft.

De bekende Duitse tijdonderzoeker ­Karlheinz ­Geissler zal het besluit van de Zweedse prins toejuichen. Geissler is een van de oprichters van de Duitse maatschappij voor tijdpolitiek en een van de pleitbezorgers van de invoering van oudergeld in 2007; een inkomensafhankelijke bijdrage voor mensen die na de geboorte van hun kind tijdelijk stoppen met werken.

In het weekblad Die Zeit stond in januari 2017 een groot interview met Geissler. Geisslers analyse van onze tijd is weinig positief, wij leven onder een dictatuur van de klok. De moderne mens is een gejaagd wezen, stelt Geissler, hij is constant druk, checkt e-mails wanneer hij in de bus zit, telefoneert op de fiets en werkt met deadlines.

Geissler: ‘Bij enquêtes naar goede voornemens voor het nieuwe jaar scoort “meer tijd besteden aan familie en vrienden” steevast hoog.’ We willen meer tijd, maar het vreemde is dat we al veel meer tijd hebben. ‘In Duitsland is de levensverwachting de afgelopen 130 jaar verdubbeld. Tegelijkertijd is de arbeidsduur afgenomen: tot minder dan 38 in de cao vastgelegde uren per week. Honderd jaar geleden waren dat er nog 57.’

Dat zijn mooie cijfers die ons tot nadenken zouden moeten stemmen. En dan komt Geissler met een nog veel ruiger cijfer: ‘Leidinggevenden behandelden in de zeventiger jaren duizend berichten per jaar. Met de uitvinding van de e-mail zijn dat er tegenwoordig dertigduizend! Wij onderschatten tot hoeveel overbelasting die nieuwe flexibiliteit leidt.’

Dertigduizend. Dat duizelingwekkende en waarschijnlijk nooit echt te checken aantal maakt het Franse besluit om per 1 januari 2017 werknemers het recht te geven om niet bereikbaar te zijn toch wel wat begrijpelijker. Eerder noemde ik dit besluit te bevoogdend, het is aan werknemers en werkgevers om samen in overleg een modus vivendi te vinden om te leren omgaan met de digitale revolutie. En dit overleg is een vorm van zingeving, in de categorie van Gude: Z3, zinrijkheid, rationele bezinning op de taken die we moeten uitvoeren.

Maar in een halve eeuw van duizend naar tienduizenden berichten? Is dat nog wel een kwestie van zingeving? Worden we hier niet gewoon overspoeld door een ontwikkeling waartegen wij niet bestand zijn? Geissler: ‘Zoveel vrijheid kan een mens niet aan.’ En wanneer wij onszelf niet kunnen disciplineren, dan moet Vadertje Staat dat toch maar doen. Dit lijkt de enige conclusie: niks geen zingeving, maar disciplinering door de Staat. De Fransen hebben gelijk.

Hoogleraar ethiek, filosofie en medische filosofie ­Ignaas Devisch oppert toch nog een andere mogelijkheid. In Rusteloosheid. Pleidooi voor een mateloos leven vraagt hij zich af of het werkelijk de rusteloosheid is waaraan we lijden. Of is het werkelijke probleem dat we ‘ijlings nergens naartoe hollen’, zoals de Gentse filosoof Johan Braeckman dat noemt?

Devisch: ‘Het gevoel “ijlings nergens naartoe te hollen” kan ook ontstaan zonder al te veel tijdsdruk. Als we ons leven niet langer als zinvol ervaren, omdat we de hele tijd taken moeten uitvoeren die nergens toe leiden, is het probleem niet zozeer de versnelling of de tijdsdruk maar het ontbreken van de mogelijkheid om onze dagen op een zinvolle manier in te richten.’

Moeten we een recht op onbereikbaar zijn krijgen omdat we ten onder gaan aan gejaagdheid door die dertigduizend berichten per jaar? Of moeten we ons afvragen of al die berichten er eigenlijk niet van getuigen dat we ‘ijlings nergens naar toe hollen’? Die laatste vraag getuigt van een zingevingsprobleem.

Prins Daniel neemt geheel terecht ouderschapsverlof op. Niet omdat hij het anders te druk zou krijgen, ten onder zou gaan aan gejaagdheid of stress vanwege zijn vele dringende werkzaamheden, die zich niet zo goed met zorgtaken laten verenigen, maar omdat hij beseft dat de verzorging van je kind je leven zinvol maakt – misschien wel zinvoller dan welk werk het ooit kan maken.

Digitale Leiband, Z4 Zinvol

Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak.