Meer Zin verZetten

Prachtige projecten

ZinverZetten! biedt een andere kijk op zaken. Want dat gebeurt als je de bril van de 4 Z-ten opzet. Dit anders kijken beperkt zich niet tot alleen het onderwerp ‘zin in werk’. Ook andere onderwerpen kunnen door onze bril bekeken worden, met ronduit verrassende uitkomsten. In het verleden is de Z-bril met veel succes al opgezet voor uiteenlopende onderwerpen en steeds weer laat het ons de wereld verrassend anders zien.

Onderwerpen als kunst, taal, muziek, alledaagse zaken, onderwijs en ziekte krijgen een nieuwe lading in een reeks prachtige projecten. Lees hieronder verder….

Zin in Kunst

Een project uit 2015 van René Gude en Peter Henk, waarin het kijken naar kunst een nieuwe Z-dimensie kreeg. Een prachtige tentoonstelling vormde het hoogtepunt van dit project dat mogelijk werd gemaakt door De Ketelfactory. Meer dan 50 toonaangevende kunstenaars lieten zich inspireren om hun werk uit te leggen met de bril van de 4 Z-ten op hun neus.

door het beeld | door het woord, Peter Henk Steenhuis, René Gude

Zin na Ziekte

Op basis van het gedachtegoed dat Peter Henk met René Gude ontwikkelde, is de HAN, Hogeschool Arnhem Nijmegen, het project ‘Geen winst meer te behalen’ gestart. Dit project onderzoekt de relatie tussen zingeving, kanker en werk.

Op allerlei vlak blijkt zingeving essentieel bij herintreding na ziekte: fysiek is er van alles veranderd, waarop je moet reflecteren voordat je opnieuw aan het werk kan gaan. Ben je net hersteld dan reageert je lijf vaak anders op prikkels in de ruimte waar je werkt. Ook over de taken die je gaat vervullen, zul je moeten nadenken. Kun je nog hetzelfde als voor je ziekte? En wil je nog hetzelfde? Want wie ernstig ziek is geweest, bezint zich vaak op de doelen van zijn leven, of van de organisatie waar hij/zij wil werken.

Peter Henk maakte de interviews die nu gebruikt worden als reader bij de leergang.

Zin in Onderwijs

Stichting Agora, een schoolbestuur in de Zaanstreek met 25 basisscholen integreert de ideeën die René Gude samen met Peter Henk ontwikkelde in hun lesprogramma. Peter Henk Steenhuis schreef er het boek De Zaanse Agora over, waarin hij met leerlingen, leraren en bekende Zaankanters reflecteert op wat zingeving in het onderwijs betekent.

ZinverZetten! werkt ook nauw samen met ROC Friese Poort dat in de brede vorming van de school gebruik maakt van de ideeën van Peter Henk en René Gude. Je komt dit onder meer tegen in hun boek ‘De waarde(n) van brede vorming; Bildung in het beroepsonderwijs’.

Zin in Taal; Welkom in Bubbelonië

Een van de zingevingscategorieën die wij onderscheiden, is het zinrijke (Z3): ben je in staat te verwoorden wat je doet, ervaart, maakt. Dat verwoorden gebeurt in taal. Daar denken we vaak niet over na, taal is een instrument, een soort hamer maar dan van woorden. Niets is minder waar.

Taal beschrijft de wereld, maar taal vormt de wereld ook. Dat gebeurt overal waar wij taal gebruiken: thuis, op ons werk, in de openbare ruimte, in de politiek. Het lijkt erop dat van alle sferen waarin wij taal gebruiken er afgelopen decennia eentje te dominant geworden: de economische, financiële sfeer. Talloze begrippen zijn geannexeerd door de economie. Denk aan flexibel, duurzaam, doel, missie, visie, strategie, vrijheid, autonoom, vitaal, polder, participatie, kosten, autoriteit, respect, trots, discipline, integriteit, authenticiteit, betrokkenheid, commitment, maatschappelijke verantwoordelijkheid, empathie. En honderden anderen.

Wij denken dat het belangrijk is je bewust te worden van de economische betekenis die deze woorden bijna automatisch krijgen. Flexibel betekent meer dan het aantal uren dat jij wilt werken in het weekeinde. Wij denken dat het belangrijk is je hiervan bewust te worden, ook om na te denken over jouw leven, en jouw flexibiliteit, die weer van invloed is op de hoeveelheid stress die jij wilt ervaren.

Door je bewust te worden van de taal die je gebruikt, krijg je meer grip op je bestaan.  Dat is het doel van Welkom in Bubbelonië, een driejarig project dat financieel mogelijk is gemaakt door Instituut Gak. Komende jaren willen wij met publicaties, debatten, onderwijs en via spellen laten zien dat onze taal zich verengd heeft. Dat heeft gevolgen voor ons wereldbeeld.

Lees de columns op www.bubbelonie.nl waarin Peter Henk talloze begrippen, die geannexeerd zijn door de economie, afstoft en nieuw leven inblaast.

Zin in het Alledaagse

Vanaf januari 2019 wordt wekelijks een artikel gepubliceerd in Trouw waarin mensen zoals jij en ik één moment in hun leven de revue laten passeren dat bepalend is geweest voor het verdere verloop daarvan. Goed en slecht, mooi en lelijk, vreugdevol of juist heel verdrietig. In alle verhalen speelt zin in het leven, vinden, houden of hervinden, een centrale rol.

Zin boven zestig

De zin van het leven, ach, wie maalt daarom? Toch willen zeven van de tien ouderen zich nuttig blijven voelen, een zinvolle bijdrage leveren aan de samenleving. Terwijl het gevoel van uitgerangeerd zijn hen bekruipt. Hoe voorkom je dat? Zin boven zestig leert je jouw zin vinden, om zo morgen nieuwe zin te kunnen maken.

Dinsdag 28 juni 2022 in Hoeve de Boek te Woudenberg met Dineke van Kooten, Peter Henk Steenhuis, Frits de lange en Eessa Frieman.

Meer informatie: Zin boven Zestig

 

Zin in Muziek

Muziek beluisteren aan de hand van de 4 Z-ten? Kan dat dan? Muzikaal dramaturg Annemieke Huls ontwikkelde samen met Peter Henk Steenhuis het project Zin in Muziek – leren luisteren met andere oren, opgevoerd in het seizoen 2019-2020 met een serie van acht avonden in TivoliVredenburg (Utrecht) en acht aanvullende artikelen in dagblad Trouw.

Geïnspireerd door het zingevingkader van de 4 Z-ten gingen musici uit verschillende (muzikale) werelden met elkaar in gesprek over luisteren. Samen met het publiek onderzochten zij hoe ‘luisteren’ werkt, hoe vertrouwde oren beïnvloeden wat we ervaren en in hoeverre het mogelijk is om met andere oren te leren luisteren, bijvoorbeeld met de oren van mensen met een andere culturele achtergrond.

De interviews en de podcasts staan verderop op deze  website.

Zin in ????

Heb jij een goed idee, iets dat je graag wil verZetten aan de hand van de 4 Z-ten? Laat het ons weten, wij denken graag met je mee.

BroN

Veroordeeld tot succes

Veroordeeld tot succes

Joël Cornelia gaat in afleverning 13 van zijn podcastserie VERTRAGEN in gesprek met Peter Henk Steenhuis over zijn nieuwste boek ‘veroordeeld tot succes’.

‘Ik had mijn kritische kwaliteit altijd gezien als mijn sterke kant. Maar ik zorgde voor zoveel weerstand dat mijn werk zinloos werd.’

‘Ik had mijn kritische kwaliteit altijd gezien als mijn sterke kant. Maar ik zorgde voor zoveel weerstand dat mijn werk zinloos werd.’

Illya Soffer (1966) leed aan het Cassandra-effect: ‘Mensen met een beperking hebben weinig aan mijn morele gelijk’.

”Hij bestaat niet!’ Vlak voordat we op de basisschool Sinterklaas zullen gaan vieren

Veroordeeld tot succes

Veroordeeld tot succes

In ‘Veroordeeld tot succes’ onderzoekt Peter Henk Steenhuis waarom wij elkaar de hele dag ‘succes!’ wensen. Wat zegt dat over ons?

Zin verZettend, inzicht gevend

Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak.