Kijk naar je werk door de bril van de 4 Z-ten

Wat doen we?

Geen theorie of exacte wetenschap. We bieden je een bril aan waarmee je scherper leert kijken naar zin in werk en naar de organisatie waarin wordt gewerkt. Die bril bestaat uit de vier betekenissen van zin. Daarmee kun je achterhalen waar het niet lekker loopt en concrete veranderingen aanbrengen, bij je cliënten maar ook bij jezelf. Daardoor krijgen zij of jij, meer of weer, zin in werk. En functioneren organisaties beter.

We brengen hiervoor individuele zin in kaart en verbinden dit met de mate waarin de organisatie als geheel een zinorganisatie is. Want de zin van de organisatie is de optelsom van de zin van haar individuen. En voor ons is een organisatie pas een zinorganisatie als zij erin slaagt zin en betekenis aan haar handelen te geven, voor het individu en voor het geheel.

Hoe pakken we dat aan? Met behulp van tools, ontwikkelt om zin in werk te ontleden. Daarmee kunt u in uw aanpak komen tot op maat gemaakte zingevingtrajecten. Individueel en voor het collectief. Een zingevingtraject kan worden ondersteund met verschillende tools van Zinverzetten! Mogelijke tools zijn:

Lezingen

Peter Henk Steenhuis verzorgt glasheldere, toegankelijke en inspirerende lezingen over het onderwerp Zin(geving) in Werk. Hiervoor gebruikt hij ons model van de 4Z-ten (de vier niveaus van zingeving).

Peter Henk  is journalist en parttime filosofieredacteur bij dagblad Trouw. Hij studeerde Nederlandse taal- en letterkunde en filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en publiceerde een veelvoud aan boeken en artikelen. Zo maakte hij in 2010 samen met Marcel Prins de bestseller Andere Achterhuizen, daarin het verhaal vertellend over de andere Anne Frank’s in Nederland tijdens WO II.

In 2013 publiceerde hij samen met Marcel Prins het boek Zin in Werk. 2015 was het jaar waarin hij in een samenwerking met toenmalig denker des Vaderlands, René Gude, het kunstboek Door het woord - Door het beeld uitbracht. In 2016 publiceerde hij het werkboek Werk verZetten. Tevens publiceerde Steenhuis een serie columns over Ambachtelijk Zingeven, in 2017 onder dezelfde titel gebundeld en uitgebracht.

Henk geeft sinds jaar en dag lezingen en workshops over het door hem ontwikkelde gedachtegoed over zingeving, zowel in profit- als non-profitorganisatie. Henk is partner in ZinverZetten!

Henk heeft o.a. lezingen gegeven bij: Algemene Werkgevers Vereniging Nederland, de Ketelfactory Schiedam, Ingenieursbureau Amsterdam,  Best Value Nederland, Stichting BOOM, Stichting Agora, ROC Friese Poort, P2, Monumentenwacht Utrecht, SBI Formaat, AOG School of Management, Kenniskring innovatiemanagers, School of Life, Internationale School Voor Wijsbegeerte, Alliantie Partners bv, Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN), Universiteit voor Humanistiek, Bestuurdersnetwerk Voortgezet Onderwijs.

"Henk Steenhuis is de eerste in Nederland die erin slaagt zingeving en werk op een unieke en praktische manier te verbinden.”  - Anneke Wilms, programmamanager Instituut Gak

 "Je weet dat Steenhuis een zaal na een minuut in zijn greep heeft. Dat is een heerlijke zekerheid voor een organisator van congressen." - Addy de Zeeuw, hoofdorganisator CVI conferentie voor het onderwijs 

 "Henk spreekt net zo makkelijk over zingeving als hij erover schrijft," - Cees van der Laan, hoofdredacteur Trouw.

"Niemand kan zingeving zo toegankelijk maken voor een groot publiek, en daar reken ik ook jongeren van MBO's toe." - Koen Vos, practor zingeving ROC Friese Poort

 "Na afloop van zijn lezing wist ik precies wat zingeving in de zorg betekent. En wat ik er morgen in onze instelling mee kan gaan doen." - Janneke Louisa-Muller, lid van de raad van toezicht van zorginstelling Present

“Voor mij is de combinatie van zingeving en werk opnieuw van inhoud voorzien door Henk Steenhuis.” - Jaap Jongejan: Directeur SBI & voormalig voorzitter CNV

Workshops

Een lezing van Peter Henk wordt vaak gecombineerd met één of meerdere workshops. In onze workshops leren deelnemers praktisch te werken aan zin in werk. Zo’n workshop vindt vaak plaats in een verrassende omgeving en kan worden gecombineerd met een fysieke activiteit. We gebruiken tijdens de workshops diverse andere tools zoals de Z-test, het Z-spel en het Z-interview. Deze tools kunnen overigens ook seperaat worden ingezet.

Z-test

Een unieke, modern vormgegeven test die na een paar minuten laat zien in welke mate de geteste persoon op dit moment zin in zijn of haar werk heeft en welk aspect er nog te verbeteren valt. De uitkomst van de Z-test is, door zijn concreetheid, een ideale uitnodiging tot een goed gesprek over zin in werk. Daarnaast kan de optelsom van meerdere medewerkers van eenzelfde organisatie inzicht geven in de mate waarin de organisatie zingeving faciliteert. De test wordt online op de eigen mobiel gedaan, de uitslag is voor de geteste persoon direct beschikbaar.

Z-spel

Een door Zinverzetten! ontwikkeld kaartspel, dat dankzij tientallen praktijkvoorbeelden spelers inspireert en aanmoedigt het gesprek over hun zin in werk aan te gaan. 

Z-interview

In een kort, één op één interview krijgen deelnemers de kans om te verwoorden welke snaar Zin in Werk heeft geraakt en wat concreet anders kan. Het interview wordt door een professionele journalist uitgewerkt in kort verslag. Dit verslag is een uitstekend uitgangspunt voor verdere ontwikkeling. Van de geïnterviewde en van zijn of haar organisatie.

Zingevingscampagnes

Zin in werk is een aanpak die niet ‘overnight’ klaar is. Om collectieve zingevingtrajecten te ondersteunen maken we klantspecifieke ‘in house’-campagnes. Aansprekende medewerkers worden geportretteerd en geïnterviewd over hun zin. Daarnaast wordt het gezamenlijk werken aan Zin in Werk voor alle medewerkers inzichtelijk gemaakt, veranderingen worden duidelijk gecommuniceerd. Zo maakten wij voor Asito het campagne boek Broodje heimwee, waarmee het schoonmaakbedrijf het vijfjarig lustrum vierde van het Nationaal Integratiediner. Voor de Louwman Group portretteerden en interviewden wij, voor een wervingscampagne, 12 monteurs over hun zin in werk. Zin in werk inspireerde ook het Hoogheemraadschap Delfland, zij gaven een jubileumboekje gebaseerd op Zin in werk uit. De kracht van ons team bij het maken van deze, stuk voor stuk, prachtige uitgaves is dat er naast een grote schrijvende journalistieke ervaring, ook een ruime beeldende (fotografie en film) know how in huis is.

Broodje heimwee
Een banketbakker uit Nieuw Zeeland. Een Tunesiër die literatuur studeerde in Bagdad. Een beroemde zangeres uit Vietnam. Een man die in de goudmijnen in Ghana werkte. Waar kom je al deze mensen tegen? Natuurlijk in de schoonmaakbranche.
Asito wil laten zien dat deze diversiteit niet alleen kenmerkend is, maar vooral ook een rijkdom. Daarom organiseert het schoonmaakbedrijf jaarlijks het Nationaal Integratiediner. Vanuit dit initiatief is er een boek verschenen met twaalf levensverhalen van twaalf schoonmaakkrachten uit twaalf verschillende landen. In Broodje heimwee vertellen deze twaalf mensen over hun geschiedenis, hun dromen en hun herinneringen aan hun oude thuis. Aan de hand van geuren, smaken en gerechten van vroeger wordt hun verhaal verteld, natuurlijk met hun favoriete recept erbij.

Visie toetsing en (her)formulering

Geen zinorganisatie zonder een duidelijke, gezamenlijk gedragen organisatievisie. Zonder een heldere, door iedereen gedragen visie is werken aan zin maar deels zinvol. De één kan niet zonder de ander en de ander niet zonder de één. Daarom kunnen wij de robuustheid van uw visie voor u toetsen of, in samenwerking met u en uw medewerkers, deze aanscherpen of formuleren. In een gedegen projectaanpak brengen wij de kern van uw organisatie in kaart en helpen u deze zodanig te formuleren dat uw visie een springlevend document wordt, het krachtig kloppend hart van uw organisatie.

BroN

Dit zijn niet mijn woorden

Dit zijn niet mijn woorden

Stress, concurrentie, prestatiemaatschappij? De studente van ROC Friese Poort haalde haar schouders op: ‘Ik heb hier geen mening over.’‘Waarom niet,’ vroeg ik.‘Omdat ik er niets van weet.’‘Waarom niet?’‘Dit zijn gewoon niet mijn woorden.’Even stond ik met mijn mond vol tanden.

‘Als alle schoonheid verloren is, rest mij niets anders dan het zelf te creëren’

‘Als alle schoonheid verloren is, rest mij niets anders dan het zelf te creëren’

“Mijn zoon is bijna vier. Wij lezen vaak samen de krant. Hij bekijkt dan de foto’s terwijl ik de rubrieken doorneem. Tijdens het lezen van een persoonlijk verhaal over zingeving vroeg ik me ineens af welke gebeurtenissen en ervaringen richtinggevend zullen zijn voor hem

De hel ben je zelf? De dagelijkse praktijk is weerbarstiger dan de filosofie

De hel ben je zelf? De dagelijkse praktijk is weerbarstiger dan de filosofie

Als ik hard werk slaagt mijn carrière. Als ik veel sport en veel sla eet blijf ik gezond. Dat activistische scenario is lang maatgevend geweest in onze maakbare samenleving. Maar nu depressie volksziekte nummer één wordt, vragen we ons af of we ons niet ietsje anders moeten gedragen. 

Werk verZettend, inzicht gevend

Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak.