Nascholing Zingeving

In één geaccrediteerde scholingsdag (geaccrediteerd voor 6 punten) leert u kijken door de bril van de 4 Z-ten, en daarmee individuele cliënten en hun organisaties te duiden ten aanzien van ‘Zin in Werk’. Dit alles met behulp van de Z-test, een nieuw, online instrument om zingeving op het werk te toetsen.

De bril van de 4 Z-ten en de uitkomst van de Z-test biedt u als bedrijfsarts de mogelijkheid om met uw cliënten concreet in gesprek te gaan over dit veelal als vaag omschreven onderwerp. De scholingsdag is gebaseerd op het gedachtegoed van voormalig Denker des Vaderlands, René Gude, waarin de 4 niveaus van zingeving (4 Z-ten) zijn geformuleerd.

Daan Breederveld, bedrijfsarts bij NHNB;

“Sinds een aantal jaren ben ik zoekende naar een verklarend en werkbaar model voor de problemen van onze klanten en cliënten, die niet direct vanuit het medisch denken benaderbaar zijn. Burn-out, de volgende generaties werkenden, de (toenemende) onrust die vaak collectief heerst en voelbaar is. Onderweg verzamelde ik vanuit diverse invalshoeken de wijze woorden of methoden van denkers die zich ook met deze zaken bezighielden en gebruikte ik deze te pas en onpas in de dagelijkse praktijk.

Met het gedachtegoed van Gude vallen die puzzelstukjes op hun plek en de wijze waarop Peter Henk Steenhuis de denkers van deze tijd samensmelt is indrukwekkend. Het bijzondere is dat zingeving zo tot een voor iedereen toegankelijk instrument is gemaakt, waarbij de Z-test snel en concreet handvatten biedt tot een echt gesprek over werk. Ontwapenend maar niet minder krachtig. Het spreekt jong en oud aan en biedt organisaties directe input voor het collectief. En zo geeft dit gedachtegoed ook zelfs mijn werk, nog meer zin”.

Inhoud van de scholingsdag

Ochtend

Presentatie gedachtegoed René Gude, aandacht voor het individuele perspectief. Uitleg van de oorzaak van de individuele zingevingscrisis, aan de hand van het u vooraf ter beschikking gestelde boek Werk verZetten van schrijver en Trouwjournalist Peter Henk Steenhuis.

Doelstelling
Komen tot een interventie bij de individuele cliënt op het gebied van zingeving, in relatie tot het bredere perspectief van uitval in het werk. Wie leert kijken door de bril van de vier Z-ten, ontdekt dat zin iets is waaraan je kunt werken

Kick-start een interventie met behulp van de Z-test. Wat zijn de karakteristieken van de Z-test?

Casiustiek, aan de hand van 3 clienten en hun Z-test ontstaat inzicht in de toepasbaarheid van het gedachtegoed over zin in werk en de Z-test.

Middag

Presentatie gedachtegoed René Gude, aandacht voor het collectieve perspectief van zingeving. Uitleg van de oorzaken van de collectieve zingevingscrisis.

Doelstelling
Aanzet tot een interventie op het collectief/de organisatie. Met een nadrukkelijke verbinding naar de geformuleerde en nagestreefde missie/visie van het collectief. Duiding van de zingevende kwaliteit van het collectief aan de hand van geformuleerde criteria voor een zinorganisatie.

Breed perspectief rondom zingeving.
Aanbieden van achtergrondinformatie bij het onderwerp zingeving. Bespreking van het bredere zingevingsspeelveld aan de hand van het voor u beschikbare boekwerk Het Agoramodel van René Gude. Eén en ander in combinatie met het ontsluiten van de veelheid aan informatie zoals aangeboden op de website van ZinverZetten!

Scholingsdagen 2020 op aanvraag, locatie in overleg te bepalen.

Kosten deelname: € 465,- p.p. (excl. BTW), inclusief lunch. De twee boeken Werk verzetten van Peter Henk Steenhuis en Het Agoramodel van René Gude zijn hierbij inbegrepen. Voor inschrijving volstaat een email aan info@zinverzetten.nl met uw naam, naam en adres van de organisatie, uw telefoonnummer en uw voorkeursdatum.

Maximaal 10 - 12 deelnemers per dag. 

Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak.